Vijesti i događanja

Osnovana Hrvatska mreža protiv siromaštva

U Zagrebu je 28. ožujka 2014. godine osnovana Hrvatska mreža protiv siromaštva. Mreža je nacionalna, nevladina organizacija udruženih pravnih i fizičkih osoba koje skrbe o vulnerabilnim i isključenim društvenim skupinama, te zagovaraju, promiču i provode javne politike koje doprinose unapređenju položaja ranjivih i socijalno isključenih skupina građana.

Mreža je nastala dobrovoljnim udruživanjem pravnih i fizičkih osoba, radi unapređenja društvenog položaja skupina u socijalnom riziku.

Ciljevi Mreže su:

  • okupljanje i povezivanje pravnih i fizičkih osoba zainteresiranih za rad na unapređenju skrbi o vulnerabilnim i socijalno isključenim skupinama građana,
  • promicanje prava vulnerabilnih i socijalno isključenih skupina građana,
  • aktivno, kontinuirano i sustavno zajedničko djelovanje radi uspostave trajnog foruma za zagovaranje prava ranjivih i socijalno isključenih skupina građana i interesa pravnih osoba koje skrbe o njima.

Hrvatska mreža protiv siromaštva aplicirat će za članstvo u Europskoj mreži protiv siromaštva: www.eapn.eu

Leave a Reply