Učlanite se

Poštovani,

Na inicijativu organizacija civilnog društva – Udruge za inicijative u socijalnoj politici, Pragme, Hrvatske mreže za beskućnike, Katoličke udruge Kap dobrote i Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, kao i većeg broja utjecajnih pojedinaca i stručnjaka, u Zagrebu je 28. ožujka 2014. g. osnovana Hrvatska mreža protiv siromaštva (HMPS).

HMPS je definirana kao nacionalna, nevladina organizacija udruženih pravnih i fizičkih osoba koje skrbe o siromašnim i isključenim društvenim skupinama, te zagovaraju, promiču i provode javne politike koje doprinose unapređenju položaja siromašnih i socijalno isključenih skupina.

Na sjednici Opće skupštine Europske mreže protiv siromaštva (EAPN) 26. i 27. lipnja 2014. godine u Tallinu, Hrvatska mreža protiv siromaštva jednoglasno je primljena u članstvo te najveće europske organizacije. Time je HMPS postala središnja nacionalna organizacija za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj, glas hrvatskih organizacija unutar Europske unije te dio velike europske obitelji organizacija usmjerenih socijalnoj Europi u kojoj svi imaju jednak pristup ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

EAPN (www.eapn.eu) je mreža 49 organizacija: 31 nacionalna mreža neprofitnih organizacija aktivnih u borbi protiv siromaštva unutar Unije, Norveške i jugozapadne Europe te 18 pridruženih krovnih organizacija koje djeluju na razini Europske unije čije su glavne aktivnosti usmjerene borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti starijih, djece, migranata, beskućnika, osoba s invaliditetom i sl. Pridružene članice EAPN-a su i velike krovne europske organizacije, npr. EUROCHILD – Europska alijansa za investiranje u djecu, FEANTS-a – Europska federacija nacionalnih mreža koje rade sa beskućnicima, Caritas Europa, Europska mreža protiv rasizma, Europska federacija banka hrane, Europska platforma za starije, Međunarodna federacija socijalnih radnika, Međunarodna asocijacija dobrovoljnih organizacija, Vojska spasa… te brojne druge organizacije koje zagovaraju socijalno pravedniju Europu. 

HMPS se čvrsto opredijelila za konstruktivno i pravovremeno sudjelovanje u raspravama i odlukama u vezi definiranja nacionalnih i europskih prioriteta i smjernica vezanih uz javne politike koje utječu na suzbijanje siromaštva.

Slijedom navedenog, te nastojanja zajedničkog jačanja HMPS-a i rasprave o prevenciji siromaštva u Republici Hrvatskoj, pozivamo vas da kao fizička osoba ili pravna osoba punopravno sudjelujete u članstvu Hrvatske mreže protiv siromaštva.

U prilogu dostavljamo pristupnicu za članstvo (Statut je dostupan na www.hmps.hr) te vas molimo da je, ukoliko ste zainteresirani za članstvo, ispunite i pošaljete na adresu: Hrvatska mreža protiv siromaštva, Teslina 13, 10000 Zagreb.

Uz popunjenu pristupnicu molimo vas priložite:

  • odluku nadležnog tijela (sukladno Statutu organizacije) o pristupanju Mreži
  • presliku rješenja o registraciji i osobama ovlaštenim za zastupanje
  • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje

Napominjemo kako odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor po primitku zahtjeva za prijem u članstvo te se članovi pozivaju na plaćanje godišnje članarine (pravne osobe 500,00 kuna, a fizičke 100,00 kuna).

Sve dodatne informacije o Mreži možete dobiti putem e-pošte: croatia.eapn@gmail.com i info@hmps.hr, web: www.hmsp.hr.

Pristupnicu možete preuzeti ovdje:


 

Postanite dio Hrvatske mreže protiv siromaštva!

Naziv pravne ili ime i prezime fizičke osobe (obvezno)

E-mail (obvezno)

Telefon / Mobitel

Ulica i kućni broj

Mjesto

Poštanski broj

OIB

Poruka (nije obavezno)