Informacije za medije

Medijske upite molimo slati na:

croatia.eapn@gmail.com

Ovisno o području interesa medija, HMPS će odgovoriti ili će medij uputiti prema pojedinoj članici Mreže specijaliziranoj za područje rada.