Vijesti i događanja

Fond za europsku pomoć najugroženijim građanima

Euroska komisija je osnovala Fond za europsku pomoć najugroženijim građanima (Fund for European Aid to the Most Deprive) u kojem je predviđeno da Republika Hrvatska koristi sredstva u iznosu od 32,5 milijuna EUR-a u razdoblju 2014.-2020.g. za temeljnu materijalnu pomoć (higijena, školski materijal, odjeća, obuća…), hranu i/ili aktivnosti socijalnog uključivanja.

Ovo je prvi put da je Komisija prepoznala potrebu pomoći građanima u hrani te pokrenula akciju zbrinjavanja hrane koja se baca, a podaci o rastu broja siromašnih diljem Europe su dovoljno alarmatni.

Očekivanja Mreže od ovog Fonda su da sredstva dođu do najpotrebnijih, da se otvori javna rasprava o tonama bačene hrane (možemo li i želimo li učiniti nešto drugačije i održivije?), kao i pitanje plaćanja PDV-a na doniranu hranu.

Više informacija na http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-170_en.htm