Vijesti i događanja

Održana Skupština HMPS-a: cilj je jačati Mrežu kao relevantnog socijalnog partnera!

U prostoru članice Hrvatske mreže protiv siromaštva – Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb u Ilici 223, u četvrtak 13. veljače 2020. održana je godišnja Skupština Mreže na kojoj je donesena niz odluka važnih za rad Mreže.

Tako je za predsjednika Mreže u novom mandatnom razdoblju izabran diplomirani socijalni radnik Nedjeljko Marković, predsjednik udruge Pragma, a za potpredsjednika Mreže izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijskog centra socijalnog rada. Između ostalih odluka, donesena je odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješće za 2019., kao i godišnji plan rada i financijski plan za 2020. Tijekom 2020. će Mreža izraditi novi strateški plan za razdoblje 2021.-2025., organizirati niz javnih događanja s ciljem ukazivanja na položaj ranjivih skupina u hrvatskom društvu, a nastavit će se uspješna suradnja s Europskom mrežom protiv siromaštva (EAPN) i Erste Zakladom iz Austrije.

Na Skupštini su kao gosti sudjelovali i predstavnici Grada Zagreba – Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom s kojima Mreža iznimno kvalitetno surađuje.

Članovi Skupštine su osobito srdačno zahvalili dosadašnjem predsjedniku Mreže prof. dr. sc. Ninu Žganecu koji je u svom petogodišnjem radu, od samog osnutka Mreže, jačao njezin rad, njegovao vrijednosti svih članova i zagovarao ranjive skupine u Hrvatskoj i Europi. Profesor Nino Žganec je svojim volonterskim radom u Mreži stavio svoje akademsko znanje u funkciju jačanja civilnog društva što je prepoznato kao poseban doprinos širenju svijesti o važnosti angažmana intelektualaca u radu za opće, javno dobro.