Vijesti i događanja

Očitovanje Europske mreže protiv siromaštva na Specifične preporuke za zemlje Europske komisije za 2018. godinu

Europska mreža protiv siromaštva (EAPN) objavila je, temeljem procjene njenih članica – nacionalnih mreža protiv siromaštva, svoje službeno stajalište (Position paper) o Specifičnim preporukama za zemlje (CSR) za 2018. godinu pod nazivom “More audacity to fight poverty and ensure social rights!” (“Više odvažnosti u borbi protiv siromaštva i osiguranja socijalnih prava!”). Neke od glavnih poruka EAPN-a o specifičnim preporukama Europske komisije su:

  • Problem siromaštva i nejednakosti nedovoljno su vidljivi u Preporukama te nedostaje dosljednost u pristupu tim pojavama, uključujući učinkovitu integriranu strategiju temeljenu na socijalnim pravima i “Europskom stupu socijalnih prava”
  • Postoji potreba za sustavnim praćenjem ključnih ciljanih skupina koje se suočavaju sa siromaštvom
  • Smanjenje javne potrošnje usmjereno na stabilnost i fokusiranje na učinkovitost provodi se nauštrb napora usmjerenih problemu siromaštva i socijalnih prava
  • Dizajniranje poreza i socijalnih naknada trebalo bi biti usmjereno smanjenju siromaštva i nejednakosti, ne isključivo gospodarskom rastu
  • Zbog pritiska smanjenja socijalnih davanja nedostaje usredotočenost na odgovarajući minimalni dohodak i socijalnu zaštitu
  • Još uvijek je nedovoljan naglasak na uključivo tržište rada i kvalitetno zapošljavanje, dok postoji uska usmjerenost na uključivanje ljudi u zapošljavanje
  • Postoje određeni pozitivni prijedlozi o uključivosti i kvaliteti obrazovanja, no oni se još uvijek prvenstveno doživljavaju kao instrumenti tržišta rada

Pročitajte puni tekst EAPN-ove Procjene specifičnih preporuka Europske komisije za 2018. godinu kao i Dodatak – analizu po zemljama.

 

Izvor:  www.eapn.eu/20206-2/