Vijesti i događanja

Europska mreža protiv siromaštva pokrenula je 2017. godine projekt EMIN2

Europska mreža protiv siromaštva pokrenula je 2017. godine projekt EMIN2 koji ima za cilj u europskim zemljama podići svijest šire javnosti, ali i nositelja političke odgovornosti, o važnosti izgradnje primjerenog, dostupnog i osnažujućeg sustava minimalnih naknada tj. socijalne pomoći namijenjenog građanima izloženim siromaštvu. Naime, u većini europskih zemalja sustavi minimalnih naknada/socijalnih pomoći su postavljeni na neodgovarajući način. Stoga je i Europski parlament već u nekoliko svojih rezolucija preporučio zemljama članicama EU da izgrade sustav socijalnih naknada za svoje siromašne građane na način da iznosi koji se dodjeljuju pojedincu ili obitelji budu iznad utvrđene linije siromaštva u zemlji. Unaprjeđenje sustava minimalnih naknada/socijalne pomoći nije važno samo zbog poboljšanja situacije najsiromašnijih građana, nego je važno i iz aspekta izgradnje socijalno pravednijeg društva. Dakle, izgradnja ovakvog modela u interesu je svih građana, kako siromašnih tako i ne-siromašnih. Poznato je da se siromaštvo može dogoditi svakome.

Sustav socijalne pomoći treba biti postavljen na odgovarajući način. To znači da iznosi pomoći koje dobivaju korisnici- pojedinci ili kućanstva trebaju biti dostatni da im osiguraju dostojnu razinu životnog standarda. Dostupnost sustava socijalne pomoći treba osigurati boljom informiranošću građana o njihovim socijalnim pravima te uklanjanjem nepotrebnih barijera i prevelike birokratiziranosti institucija koje su nadležne za obradu zahtjeva i isplatu naknada. Sustav treba djelovati osnažujuće što znači da se korisnike koji primaju socijalnu pomoć, osobito one koji su radno sposobni, osnažuje putem različitih programa socijalnih usluga i savjetovanja. U suradnji s drugim institucijama radno sposobne primatelje naknada treba pripremati za uspješno uključivanje na tržišta rada i aktivno unapređivati njihovu zapošljivost. Radna aktivacija primatelja socijalne pomoći (koju često ne prate odgovarajući programi socijalnih usluga za bolju integraciju na tržište rada) ne smije biti sredstvo ukidanja prava na socijalnu pomoć. Projekt EMIN2 u Hrvatskoj provodi Hrvatska mreža protiv siromaštva koja je članica Europske mreže, a nacionalni koordinator projekta je prof. dr. sc. Zdenko Babić.