Vijesti i događanja

Socijalna politika u programima političkih stranaka

Hrvatska mreža protiv siromaštva pozvala je koalicije političkih stranaka (Domoljubna koalicija, Hrvatska raste, Bandić Milan 365, Most nezavisnih listi, Uspješna Hrvatska, Spremni) na sudjelovanje u panel raspravi i konferenciji: „Socijalna politika u programima političkih stranaka“ 28. listopada 2015. godine u Kući Europe u Zagrebu. Mreža je pozvala koalicija političkih stranaka na predstavljanje glavnih smjernica socijalne politike koalicije, a pozivu su se odazvali koalicije Most nezavisnih listi, predstavnica Ljubica Ambrušec, i Bandić Milan 365, predstavnica Romana Galić.

Temeljem provedene rasprave, a koja je uključila, između ostalog pitanja poput:

– treba li i na koji način održati kontinuitet u razvoju socijalne politike u Hrvatskoj ili je potreban značajan zaokret?;
– kako riješiti pitanja vezana uz centralizaciju i decentralizaciju u vođenju sustava socijalne politike?;
– na koji način uskladiti potrebu poboljšavanja zakonskih rješenja i propisa s njihovom prečestom izmjenom koja proizvodi nesigurnost?;
– kako spriječiti preveliki utjecaj politike i političara na stručnjake i njihova stručna rješenja u pojedinim sustavima i konkretnim rješenjima?;
– na koji način potaknuti strateški pristup u kreiranju socijalne politike, uključujući izradu jasne i široko prihvaćene vizije budućeg razvoja?;
– kako potaknuti kvalitetniju i učestaliju komunikaciju između različitih nositelja socijalnih poslova na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini?;
– na koji način koristiti primjere dobre prakse koji postoje u brojnim lokalnim sredinama kao opće pravilo i osigurati njihovu širu primjenu?;
– kako uvjeriti nositelje političke vlasti da vođenje pojedinih resora iz domene socijalne politike prepuste stručnjacima, a ne samo političarima bez stručnog znanja?

Sudionici iz javnog, državnog i civilnog sektora, predstavnici medija, studenata i osoba s iskustvom siromaštva donijeli su sljedeće zaključke:
– Hrvatska mreža protiv siromaštva (HMPS) poziva političke stranke da javnosti prezentiraju svoje programe u dijelovima  koji se tiču sustava socijalne politike opširnije i na jasniji način
HMPS poziva političke stranke da socijalnu politiku stavi u isti rang važnosti s ekonomskom politikom te da u javnom diskursu socijalne izdatke prezentira kao investiciju i ulaganje u ljudski kapital, a ne kao potrošnju;
– Socijalna politika svojim mjerama i aktivnostima presudno utječe na razvoj i kvalitetu života pripadnika društva te joj zbog toga treba pristupiti planski i na profesionalan način, a ne je razvijati stihijski, reaktivno i ad hoc;
– Uloga političkih stranaka, kao ključnih dionika u obnašanju političke vlasti, jest u tome da u području socijalne politike razvijaju najbolja rješenja koja su utemeljena na znanjima, najboljim praktičnim primjerima, korisnim iskustvima drugih zemalja i stvarnim potrebama građana, a ne na njihovim partikularnim interesima ili preferencijama;
– Kvaliteta i stupanj razvijenosti socijalne politike u društvu prvenstveno je posljedica razvijene svijesti društva o važnosti „socijalnog razvoja“ te specifičnih vrijednosti koje se od strane nositelja političke vlasti promiču, a tek sekundarno predstavlja rezultat ekonomskog uspjeha društva;
– Buduća rješenja u području različitih sustava socijalne politike trebaju osigurati održavanje nacionalnog minimalnog standarda uz prihvatljive (ali ne i prevelike) regionalne razlike.

Sudionici konferencije izražavaju zahvalnost i pohvalu koalicijama stranaka koje su se odazvale na poziv da predstave svoje programe socijalne politike te ujedno izražavaju zabrinutost zbog neodazivanja ostalih pozvanih koalicija čime su poslali poruku kako im ovo područje ili nije važno ili nemaju potrebu o njemu komunicirati s javnošću.