Vijesti i događanja

„Siromaštvo je, prije svega, političko pitanje“

  1. siječnja 2015. godine je Hrvatska mreža protiv siromaštva (HMPS) – u suradnji s Predstavništvom Europske komisije u Republici Hrvatskoj i uz potporu Grada Zagreba – Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizirala konferenciju „Siromaštvo i ljudska prava osoba s iskustvom života u siromaštvu“ u Kući Europe u Zagrebu.

Uz predstavnike HMPS-a prof.dr.sc. Nine Žganeca, predsjednika i prof.dr.sc. Zdenka Babića, člana Izvršnog odbora, na Konferenciji su sudjelovali i dr. Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, dr. Barbara Helfferich, direktorica Europske mreže protiv siromaštva, dr. KrisztinaJász, koordinatorica nadzornog odbora Mađarske mreže protiv siromaštva, Dražen Rajić, Karlo Hrženjak, Ivana Kahrić i Karlo Blajić – osobe s iskustvom života u siromaštva, te Hrvoje Sadarić, pomoćnik ministrice socijalne politike i mladih.

Cilj Konferencije je bio poticanje šire rasprave o siromaštvu i socijalnoj isključenosti u RH i EU, isticanje specifične uloge HMPS-a u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, otvaranje konzultacija između dionika u Hrvatskoj o dimenzijama siromaštva i ukazivanje na širi europski kontekst borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Osobe s iskustvom života u siromaštvu – Dražen Rajić, Ivana Kahrić i Karlo Hrženjak podijelili su svoja životna iskustva života ukazujući kako različiti čimbenici dovode do siromaštva na individualnoj razini, a istaknuta je i uloga Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i Crvenog križa grada Zagreba koji su im pružili pomoć u najtežim trenucima – kada su ostali bez posla i doma te završili u prihvatilištu za beskućnike.

Predsjednik HMPS-a Nino Žganec je naglasio važnost uloge Mreže u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti čiji je cilj okupiti što veći broj dionika iz različitih sfera društva kako bi se radilo na sprječavanju siromaštva, ali i odgovaranju na problem siromaštva kojem se mora pristupiti strukturalno. „Siromaštvo je, prije svega, političko pitanje“ istaknuo je Žganec te dodao probleme nedostataka raznovrsnosti i kvalitete socijalnih službi i nedostatak inicijativa na lokalnoj i regionalnoj razini. Diskurs vezan uz siromaštvo u RH najviše se veže uz socijalnu skrb, a pogotovo uz socijalne naknade, ističe Žganec i dodaje da je fokus socijalne skrbi najviše vezan uz socijalna davanja i na njihovu racionalizaciji jer se socijalna davanja u RH smatraju nepotrebnim troškom. „Moderna socijalna država trebala bi socijalna izdvajanja sagledati kao socijalno investiranje, a ne kao dio proračuna na kojem država treba uštedjeti, do čega danas dolazi. U RH razvoj društva se gleda najviše kroz ekonomske indikatore, koji jesu bitni, ali pritom se gube iz vida kriteriji socijalne sigurnosti koja bi trebala proizlaziti iz ekonomske razvijenosti“ zaključio je Žganec.

Konferenciji je prisustvovala i dr. Barbara Helfferich, direktorica Europske mreže protiv siromaštva (EAPN) koja okuplja 31 nacionalnu članicu i 18 europskih organizacija civilnog društva. EAPN naglasak stavlja na osnaživanje socijalno isključenih i siromašnih osoba kako bi što lakše ostvarili svoja prava, uključili se u društvo, na tržište rada i prevladali socijalnu isključenost. Bitno načelo je stavljanje čovjeka – osobe pogođene siromaštvom – u fokus pri donošenju politika. Direktorica Helfferich je prikazala i nekoliko aktivnosti EAPN-a: povezivanje osoba s iskustvom života u siromaštvu u Bruxellesu s donositeljima politika iz Europskog parlamenta i Komisije. Jedna od uloga EAPN-a je i davanje smjernica zemljama članicama kako se povezati s EAPN-om i donositeljima politika na europskoj razini.

Dr. KrisztinaJász, koordinatorica nadzornog odbora Mađarske mreže protiv siromaštva govorila je o iskustvu Mađarske mreže u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, a posebno se osvrnula na problem dječjeg siromaštva, velike razlike u siromaštvu i kvaliteti života između urbanih i ruralnih dijelova zemlje te siromaštva i socijalne isključenosti Roma.

Profesor Zdenko Babić je podsjetio na ekonomske i socijalne pokazatelje te na učestale zakonske promjene koji izazivaju nesigurnost i neizvjesnost za korisnike sustava socijalne skrbi.

Uime Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj dr. Branko Baričević, voditelj Predstavništva, istaknuo je da je opća gospodarska situacija u cijeloj Europi utjecala na siromaštvo, a podsjetio je na važnost korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda koji su namijenjeni sprječavanju siromaštva.

U drugom dijelu Konferencije, u panel raspravi, sudionicima se obratio Hrvoje Sadarić, pomoćnik ministrice socijalne politike i mladih, koji je naveo nekoliko reformskih mjera Ministarstva, a neki će se provoditi uz potporu Svjetske banke i Europske komisije.

U panel raspravi je istaknuto kako prevencija siromaštva treba polaziti od lokalne razine, ali nedostaje socijalnih službi koje bi tu ulogu preuzele o čemu će se morati voditi osobita briga. Rasprava sudionika je pokazala da su teme povezane s djelovanjem različitih organizacija – često neumreženih – potrebne kako stručnoj, tako i političkoj i općoj javnosti, kako bi borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti bila zajednički cilj svih dionika.