Vijesti i događanja

Najava Konferencije o minimalnom dohotku

Europska mreža protiv siromaštva pokrenula je 2017. projekt „EMIN 2“ s ciljem da u europskim zemljama osvijesti širu javnost, ali i nositelje političke odgovornosti, o važnosti izgradnje primjerenog, dostupnog i osnažujućeg sustava minimalnih naknada tj. socijalne pomoći namijenjenog građanima izloženim siromaštvu. Naime, u većini europskih zemalja sustavi minimalnih naknada/socijalnih pomoći su neadekvatni. Stoga je i Europski parlament već u nekoliko svojih rezolucija preporučio zemljama članicama Unije da izgrade adekvatniji sustav socijalnih naknada za svoje siromašne građane i konkretno naznačio da bi socijalne pomoći trebalo osigurati u iznosu koji pojedinca, ili obitelj, izdižu iznad utvrđene linije siromaštva u zemlji. Unaprjeđenje sustava minimalnih naknada/socijalne pomoći nije važno samo zbog poboljšanja situacije najsiromašnijih građana, nego je važno i iz aspekta izgradnje socijalno pravednijeg društva koje je u interesu svih građana.

Ovom konferencijom Hrvatska mreža protiv siromaštva će skrenuti pozornost na sustav socijalnih naknada u Hrvatskoj i Sloveniji, te na razini Europske unije. Ciljevi Konferencije su i steći uvid u razmišljanja stručnjaka o adekvatnosti postojećeg sustava socijalnih naknada u Hrvatskoj, a skup se organizira i povodom obilježavanja 20. veljače – Svjetskog dana socijalne pravde.

Projekt „EMIN 2“ u Hrvatskoj provodi Hrvatska mreža protiv siromaštva, koja je članica Europske mreže borbe protiv siromaštva, a nacionalni koordinator projekta je prof. dr. sc. Zdenko Babić, član izvršnog odbora Mreže. Više informacija o projektu „EMIN 2“ je dostupno na mrežnoj stranici projekta: https://emin-eu.net.

Prijava za Konferenciju su otvorene do 15. veljače 2018. do 18 sati, a primaju se putem obrasca na https://goo.gl/forms/lw2pzycgZYql7El93. Više informacija o Hrvatskoj mreži protiv siromaštva na www.hmps.hr i https://www.facebook.com/Hrvatskamrezaprotivsiromastva.

Program Konferencije:

9:00     Registracija sudionika

9:30     gđa Mirella Rašić, zamjenica voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj

9:45     Predstavnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku   (očekuje se potvrda)

10:00    g. Fintan Farell, Europska mreža protiv siromaštva, voditelj „EMIN 2“ projekta

10:15    prof. dr. sc. Nino Žganec, predsjednik Hrvatske mreže protiv siromaštva i predstojnik Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

10:30     prof. dr. sc. Zoran Šućur, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada: „Minimalni dohodak u Hrvatskoj: razvoj i glavna obilježja“

10:50     dr.  sc. Živa Humer, Mirovni institut, Ljubljana: „Iskustva iz EMIN 2 projekta i  reformi minimalnih naknada  u Sloveniji“

11:05     prof. dr. sc. Zdenko Babić, član izvršnog odbora Hrvatske mreže protiv siromaštva i nacionalni koordinator EMIN 2 projekta: „Iskustva i prijedlozi iz EMIN 2 projekta za Republiku Hrvatsku“

11:30     Rasprava

12:00     Zaključci Konferencije