Nagrada „Svjetionik“ za novinarske radove koji na dostojan način izvještavaju o siromaštvu

Nagrada „Svjetionik“ dio je međunarodnog projekta Journalism Prize „From below“ goes international koji u partnerstvu provode nacionalne mreže protiv siromaštva iz Hrvatske, Mađarske i Austrije, uz sudjelovanje nacionalnih mreža iz Islanda, Finske i Njemačke. Projekt financijski podupire ERSTE Zaklada.

Specifičnost Nagrade se sastoji u činjenici da novinarske radove ocjenjuje žiri sastavljen isključivo od osoba koje se nalaze u siromaštvu ili su nekad imale iskustvo siromaštva, poput nezaposlenih ili zaposlenih s nedovoljnim primanjima, mladih koji žive u ustanovama socijalne skrbi, samohranih roditelja, beskućnika, korisnika socijalnih usluga.
Dodjelom nagrade se želi promicati izvještavanje o siromaštvu temeljeno na poštivanju ljudskih prava i dostojanstva osoba s iskustvom siromaštva te koje je usmjereno konstruktivnim rješenjima za suzbijanje i prevenciju siromaštva.

Dodjelu nagrade za dostojno izvještavanje o siromaštvu je 2011. godine, pod nazivom „From below“, pokrenula Austrijska mreža protiv siromaštva (Austrian Anti Poverty Network) kao realizaciju inicijative nastale u zajedničkom susretu novinara i osoba s iskustvom siromaštva, tijekom godine borbe protiv siromaštva 2010. Krajem 2014. godine nastaje ideja o proširenju Nagrade na međunarodnu razinu što je realizirano tijekom 2016. godine projektom Journalism Prize „From below“ goes international, u kojem Austrijska mreža pruža stručnu podršku drugim nacionalnim mrežama u implementaciji i prilagodbi dodjele Nagrade domaćoj situaciji.

Prva Nagrada u Hrvatskoj dodijelit će se krajem 2016. godine, pri čemu će se ocjenjivati sve kategorije novinarskih priloga – televizijski, radijski, tiskani i online koji izvještavaju o siromaštvu u Hrvatskoj.

Hrvatski naziv Nagrade – „Svjetionik“ – zajednički je izabran temeljem prijedloga članova Hrvatske mreže protiv siromaštva i osoba s iskustvom siromaštva. Nazivom se ukazuje na važnost medijskih priloga koji, osim što osvjetljuju pojedine životne priče i situacije pojedinaca, skupine ljudi, statističke podatke i socijalnu politiku zemlje, imaju visok utjecaj i na konstruktivni pristup u rješavanju problema siromaštva te pritom izbjegavaju isključivo senzacionalistički pristup, neprovjerene informacije i izvore podataka. Također izražava želju da izvještavanje o siromaštvu ne stvara osjećaj beznađa, uzbune, straha i očaja, već budi nadu, optimizam, potiče na promjene i ukazuje na pravi smjer u suzbijanju pojave siromaštva.

Nagrada je u Hrvatskoj uvodno predstavljena tijekom redovne skupštine HMPS-a, 8. srpnja 2016.g. u Domu Crvenog križa Grada Zagreba na Sjemenu, u okviru koje je održan zajednički sastanak predstavnika članova HMPS-a, novinara i osoba s iskustvom siromaštva. Na sastanku se razgovaralo o aktualnim trendovima u novinarskom izvještavanju u području siromaštva, vrijednostima u novinarstvu koje Nagrada želi promovirati i potrebama osoba s iskustvom siromaštva u njihovim nastupima u medijima. Na temelju rasprave, HMPS je definirao nekoliko ključnih smjernica u promoviranju dostojnog izvještavanja o siromaštvu:

• poštivanje međunarodnih i nacionalnih dokumenata (konvencija, zakona, etičkog kodeksa struke) koji se odnose na zaštitu dostojanstva i ljudskih prava, osobito maloljetnih osoba, u svim elementima novinarskog izvještavanja (tekst, foto i video-materijal, tonski zapis)

• izbjegavanje senzacionalističkog pristupa, suzbijanje predrasuda i stereotipa prema osobama s iskustvom siromaštva; cjelovito prikazivanje slučaja, ispitivanje uzročnosti, povijesti, konteksta te mogućih realnih ishoda slučaja

• doprinos širem društvenom razumijevanju siromaštva, informiranje i educiranje javnosti o načinima prevencije i suzbijanja siromaštva podrazumijeva izvještavanje temeljeno na provjerenim informacijama koje imaju uporište u istraživanjima, službenoj statistici i/ili literaturi, potkrijepljenim izvorima, stručnim interpretacijama

• ukazivanje na pozitivne primjere i rješenja koja se mogu primijeniti u hrvatskom kontekstu; izvještavanje neizravno utječe i na poboljšanje kvalitete života osoba u siromaštvu promičući sustavno pristupanje problemu siromaštva (utjecajem na javne službe, na donosioce odluka i kreatore zakona, pravilnika i sl…), izbjegavajući pronalazak „instant“ rješenja tek pojedinih, medijski izloženih slučaja

Navedeno služi kao okvir za proces ocjenjivanja žirija, a prije pregledavanja radova žiri dodatno definira kriterije za izbor najboljih radova.
Stručni predstavnici HMPS-a u tijeku glasovanja imaju ulogu koordinatora žirija i organizatora glasovanja te administrativnu ulogu zaprimanja novinarskih radova i organiziranja svečanosti dodjele Nagrade.


Upute za novinare – dodjela nagrade „Svjetionik“ 2016.:
1.-31. listopada 2016.g.: prijava novinarskih radova
1.-30. studeni 2016.g.: ocjenjivanje radova i izbor najboljih radova
Prosinac 2016.g.: svečana dodjela Nagrade

Kriteriji za prijavu radova:
• Novinarski rad mora biti objavljen u hrvatskim medijima u razdoblju od 1.1.2016.-31.10.2016.g.
• Novinar može prijaviti isključivo jedan novinarski rad. Redakcija može prijaviti više radova različitih autora.
• Novinarski rad se prvenstveno mora odnositi na prikaz situacije i ljudi u Hrvatskoj te pitanje rješavanja siromaštva u Hrvatskoj.

Novinari svoje radove prijavljuju u originalnom elektronskom formatu na mail hmps.nagrada@gmail.com, uz ispunjavanje obrasca za prijavu.